петак, 22 новембар 2019

Нема више чланака у овој категорији. Ако се приказују поткатегорије, оне могу да садрже чланке.

МИСИЈА: Стално указивање на догађаје и личности - значајне за историју и културу народа средишњег дела Шумадије, уз представљање и тумачење садашњих друштвених прилика, а све ради бољег живота у будућности