недеља, 19 мај 2019

(После објављеног првог наставка овог фељтона, у часопису „Стварност“, број 6, од децембра 2017, Драган Кочмарук је преминуо. Објављивањем рукописа о руским избеглицама у Аранђеловцу од 1920 – 1990. године одужујемо се на најлепши начин Драгану Кочмаруку, познатом аранђеловачком адвокату)

МИСИЈА: Стално указивање на догађаје и личности - значајне за историју и културу народа средишњег дела Шумадије, уз представљање и тумачење садашњих друштвених прилика, а све ради бољег живота у будућности