уторак, 26 март 2019 | Login

Издавач: Драган Тодоровић предузетник Издавачка делатност Стварност Аранђеловац

Главни и одговорни уредник: Драган Тодоровић

Заменик главног и одговорног уредника: Мирослав Живановић

Редакција: Драгољуб Јанојлић, Радмила Миловановић, Живадин Стојановић Жис, Здравко В. Јањевић, Љиљана Стојановић, Микиша Михаиловић, Бора Његован, Миодраг Петровић, Горан Ковачевић, Светлана Дамњановић

Технички и ликовни уредник: Милош Јанојлић

Уредник фотограије: Слободан Марковић

Секретар редакције и маркетинг: Анђелка Тодоровић

KONTAKT