недеља, 19 мај 2019

Контактирајте нас

Главни уредник: Драган Тодоровић

Кнеза Михаила 33e/2,

34300 Аранђеловац, Србија

casopisstvarnost@gmail.com

Tel.: +381 63 686 364

Заменик главног уредника: Мирослав Живановић

Одговорни уредник: Анђелка Тодоровић

Кнеза Михаила 33е/2,

34300 Аранђеловац, Србија

redakcija@gmail.com

Tel.: +381 34 713 358

Ликовно технички уредник: Милош Јанојлић

redakcija@stvarnost.rs

Контакт форма

Please make sure that, re-captcha pluging is enabled

МИСИЈА: Стално указивање на догађаје и личности - значајне за историју и културу народа средишњег дела Шумадије, уз представљање и тумачење садашњих друштвених прилика, а све ради бољег живота у будућности