недеља, 19 мај 2019

По сопственим речима ово је последњи разговор за медије прослављеног писца и цртача познатих популарних цртаних штива. Банели окрива многе мало познате детаље из детињства, младости и најсрећнијим годинама свог стваралаштва. Пун духа и полета, на крају разговора готово је ускликнуо: -Стрип ми је био живот, брига ме за године живота!

МИСИЈА: Стално указивање на догађаје и личности - значајне за историју и културу народа средишњег дела Шумадије, уз представљање и тумачење садашњих друштвених прилика, а све ради бољег живота у будућности