понедељак, 22 јул 2019

Припремио: МЖ

У дневном листу Политика (15. маја1938. године) у рубрици Кроз нашу земљу објављена је  фото – вест под насловом Опанци за два динара. Преносимо је у целини:

ИЗ ЛИСТА „ПРАВДА“ ПРЕ 80 ГОДИНА


Предратни лист Правда 4. јануара 1939. године, под насловом Романтично бекство младог хотелијера и лепе аранђеловчанке, доноси занимљив текст о кулминацији романтичних љубави - бекством 13 девојака са вољеним момцима:

МИСИЈА: Стално указивање на догађаје и личности - значајне за историју и културу народа средишњег дела Шумадије, уз представљање и тумачење садашњих друштвених прилика, а све ради бољег живота у будућности