понедељак, 21 октобар 2019

Већ смо писали о јединственом случају у историји правосуђа у Србији – усвајању решења о изузећу судије Надежде Симић у Основном суду у Аранђеловцу, и то после одлуке о пресуди, којом је усвојена тужба Драгана Тодоровића против Бојана Радовића, председника општине Аранђеловац, а због чега је 10. октобра 2019. поднета и жалба Уставном суду Републике Србије.

МИСИЈА: Стално указивање на догађаје и личности - значајне за историју и културу народа средишњег дела Шумадије, уз представљање и тумачење садашњих друштвених прилика, а све ради бољег живота у будућности