четвртак, 22 август 2019

Текст и фото: Дејан Комненовић, дипл. економиста

Радници ЈКП „Букуља“ су 31. јула 2019. намерно преврнули неупотребљиве, покварене, контејнере приликом неуспешног покушаја пражњења смећа. Контејнери у подбукуљским селима немају точкове, поклопце, без дна су...
Свуда по асфалту су исцурели и остаци течности из возила  за одвоз смећа, што ову „шумадијску идилу“ чини још гадљивијом.

Пише: Жана Ранковић

Интернет порталу „еСтварност“, који радо читам, као и свим пратиоцима и пријатељима овог медија, упућујем најлепше жеље за успешним радом у наредном периоду. То чиним са највишег врха Дамаванд (5671 м), који припада планинском масиву Алборз у Ирану.

Пише: Дејан Комненовић, дипломирани економиста

Апелујући на потребу хитних и нормалних избора у месним заједницама општине Аранђеловац Интернет порталу «еСтварност» достављам овај текст са следећим питањима:

Пишу: мештани Брезовца

Видели смо да сте на Вашем порталу почели да објављујете и фотографије Венчаца. Добро је што то чините, нека остане траг о овом данашњем времену и тужним збивањима на Венчацу. Наше куће се налазе испод самих каменолома на јужној страни Венчаца и достављамо Вам фотографију коју смо снимили 5. јула 2019.

МИСИЈА: Стално указивање на догађаје и личности - значајне за историју и културу народа средишњег дела Шумадије, уз представљање и тумачење садашњих друштвених прилика, а све ради бољег живота у будућности