петак, 06 децембар 2019

Текст и фото: ДТ

У хотелу „Извор“ у Аранђеловцу трећи пут заредом одржана је традиционална манифестација београдског Удружења осигуравача Србије „Српски дани осигурања“, уз присуство представника Републике Србије и домаћих и иностраних стручњака.

Приредила: Љ. Стојановић

У овом наставку фељтона - Прича из аранђеловачког ФЕП-а (Фабрике електропорцелана), односно ИЕП-а (Индустрије електропорцелана) објављујемо шест прича: Алергија, Цимер колега, Јарбол, Лицитирање, Струк и Стемаг – цртице.

МИСИЈА: Стално указивање на догађаје и личности - значајне за историју и културу народа средишњег дела Шумадије, уз представљање и тумачење садашњих друштвених прилика, а све ради бољег живота у будућности