субота, 04 април 2020

Текст: Љ. Стојановић

Фото: М. Милановић

Председник општине Бојан Радовић и одборница Групе грађана „Прави пут“ Марина Благојевић били су на 12. седници Скупштине општине Аранђеловац „егал“ за скупштинском говорницом, бар када је реч о броју наступа поводом разних тачака дневног реда.

МИСИЈА: Стално указивање на догађаје и личности - значајне за историју и културу народа средишњег дела Шумадије, уз представљање и тумачење садашњих друштвених прилика, а све ради бољег живота у будућности