петак, 10 април 2020

ДТ

Лист „Данас“ је у овом викенд-издању објавио и текст „Оживљавање сеоског туризма“ у коме афирмише остварене идеје и пројекте Васила Андрејева, директора Спортско-туристичког центра у Димитровграду. У родни град Васил се пре четири године вратио из Аранђеловца, где је током 2014. и 2015. обављао послове менаџера у аква парку и аниматора гостију у СПА и велнес центру хотела „Извор“.

МИСИЈА: Стално указивање на догађаје и личности - значајне за историју и културу народа средишњег дела Шумадије, уз представљање и тумачење садашњих друштвених прилика, а све ради бољег живота у будућности