петак, 10 април 2020

ДТ

Илити: како је 10. септембра пропала још једна туристичка атракција у Аранђеловцу и створена прилика за ново сатирично казивање.

Драган Тодоровић

Дошапнуше ми Радоје (Домановић) и Бранислав (Нушић) - морадох и презимена да допишем да власт не би, после егзерцира над Иваном Ивановићем јуче и Урошем Савићем данас, почела да приводи к познанију права и батини сваког јадног Радоја и Бранислава, који у вароши аранђеловачкој животари - да су наследници Милоша Обреновића, који дрмају градом који је Велики Коџа основао пре 160 година, решили бројне новотарије да уведу у град и бању, из које је са његовом Љубицом Милош у крагујевачком конаку киселу воду из бутела пио. Е да би успели потребно је само и они да набаве бутеле, а могу да пију шта год хоће, тако ми јавише.

МИСИЈА: Стално указивање на догађаје и личности - значајне за историју и културу народа средишњег дела Шумадије, уз представљање и тумачење садашњих друштвених прилика, а све ради бољег живота у будућности