четвртак, 22 август 2019

Живадин Стојановић Жис

*Прерушио се, али га је одао празилук, који је вирио. Јер, ни фрак није могао да га прекрије.
*Један трговац је у чесницу ставио 4, 99 динара.
*Пораз по пораз...И победисмо страх од победе.
* Ухватили су га тек када им је то дозволио. И када им га је показао.

Живадин Стојановић Жис

-    У самоодбрани загризао сам се за језик.
-    Имамо завидну килажу. Али је то захваљујући претераној килавости.
-    Услужну делатност смо обогатили медвеђим услугама.

МИСИЈА: Стално указивање на догађаје и личности - значајне за историју и културу народа средишњег дела Шумадије, уз представљање и тумачење садашњих друштвених прилика, а све ради бољег живота у будућности