четвртак, 28 мај 2020

МЖ

Милета Грујић је рођен 6. октобра 1946. године у Даросави – преминуо 12. августа 2019. Његови родитељи били су Драгомир и Новка. Имао је два брата и две сестре. После завршетка Више технолошке школе у Аранђеловцу запослио се у Горњем Милановцу. Потом посао добија у Фабрици елекропорцелана. Преласком у даросавачку Фабрику шамота испунио је своју велику жељу. Уложио је велики напор да са стручним људима унапреди технологију производње у фабрици. Међутим, доживео је велико разочарање 2008. године, када је отпуштен као технолошки вишак.

МИСИЈА: Стално указивање на догађаје и личности - значајне за историју и културу народа средишњег дела Шумадије, уз представљање и тумачење садашњих друштвених прилика, а све ради бољег живота у будућности