понедељак, 23 новембар 2020

Промоција књиге Доградња Старог здања - РТВ Сунце

МИСИЈА: Стално указивање на догађаје и личности - значајне за историју и културу народа средишњег дела Шумадије, уз представљање и тумачење садашњих друштвених прилика, а све ради бољег живота у будућности