субота, 23 септембар 2023

ЗА СПАС АР – нови трафо стари рафо

Марина Благојевић („Прав(и) пут“) - неки на фејсбуку написаше „иста Зорана Михаиловић“ - и Миодраг Прековић („Двери“) испред градилишне табле

ДТ

Групација «ЗА СПАС АР» 5. септембра 2019. обрела се на локацији будуће трафо-станице «Аранђеловац 2». Затекли су само таблу на којој и даље пише да су радови почели 20. 12. 2017. године, те да ће бити завршени 27. 12. 2020. године, а још нису ни почели.

Потреба изградње нове трафо станице утврђена је још увек важећим Планом генералне регулације за насељено место Аранђеловац, који су још увек већински одборници усвојили 23. децембра 2014, дакле пре скоро пет година. У том плану је, између осталог, написано: «Изградња нове ТС 110/20кВ «Аранђеловац 2» је предвиђена просторним планом Републике Србије и просторним планом општине Аранђеловац. За изградњу нове ТС треба обезбедити сагласности надлежних институција и грађевинску дозволу од надлежног Министарства за послове грађевинарства. Обезбеђење локације за нову ТС има више ограничења пре свега због више власника потребног земљишта што може одложити ову инвестицију».

др Радосав Швабић («Прав(и) пут») на данашњој конференцији за новинаре Групације ЗА СПАС АР

 

Представници Групације ЗА СПАС АР су мало у шали (па привали), а више у збиљи, указали на последице закоровљења значајне инвестиције, што за локалну власт није ништа ново, а грађани Аранђеловца ускоро ће и заборавити шта значи реализација велике инвестиције.

Иван Ивановић («Наши») говорио и о јучерашњим догађајима приликом одношења остатака ђубрета (љуски јабука) у зграду општине Аранђеловац

 

Помињање плана детаљне регулације за будућу трафо станицу подстакло је припаднике Групације «ЗА СПАС АР» да укажу и на актуелни рани јавни увид Плана детаљне регулације Споменика природе «Парк Буковичке бање». Јавни увид је почео 2. септембра и трајаће до 17. септембра ове године. Подсећамо све који су дали потписе за петиције о парку као јединственој целини, без промене урбанистичке намене дела парка како не би био изграђен нови хотел, да напишу своје примедбе и доставе Одељењу за урбанизам општине Аранђеловац.

О свему наведеном опширније је данас известила ТВ «Сунце», новинар Душан Старчевић и сниматељ Саша Марковски:

 

 

 

(Извор: ТВ „Сунце“, You Tube, 5. септембар 2019)

МИСИЈА: Стално указивање на догађаје и личности - значајне за историју и културу народа средишњег дела Шумадије, уз представљање и тумачење садашњих друштвених прилика, а све ради бољег живота у будућности