петак, 09 децембар 2022

ДОНАЦИЈА

НАШ РАЧУН ЗА ВАШУ ДОНАЦИЈУ: 330-60000543-02

ПРИЈАТЕЉИ ПОРТАЛА

МИСИЈА: Стално указивање на догађаје и личности - значајне за историју и културу народа средишњег дела Шумадије, уз представљање и тумачење садашњих друштвених прилика, а све ради бољег живота у будућности