понедељак, 27 март 2023

 

https://issuu.com/stvarnost/docs/susret_korice_isue

 

МИСИЈА: Стално указивање на догађаје и личности - значајне за историју и културу народа средишњег дела Шумадије, уз представљање и тумачење садашњих друштвених прилика, а све ради бољег живота у будућности