субота, 23 септембар 2023

„ЗА СПАС АР“ О ВРУЋИМ ТЕМАМА

После утврђивања стања екстеријера општинске зграде - снимак за успомену, с лева: Марина Благојевић („Прав(и) пут“), Иван Ивановић (СНП „Наши“) и Миодраг Прековић („Двери“)

Чланови Групације „ЗА СПАС АР“ 16. августа 2019. на градском тргу у Аранђеловцу наставили су акцију прикупљања потписа за петицију „За спас Венчаца и парка Буковичке бање“. Са Аранђеловчанима су разговарали о тренутно врућим темама. Највише коментара било је због тога што из Одељења за пореске послове општине Аранђеловац на адресе многих грађана пристижу решења са увећаним порезом на имовину, како свима који живе у Јадранској и улицама које су из треће пребачене у другу зону, тако и власницима земљишта коме је промењена намена од пољопривредног у грађевинско земљиште.

О томе, као и о другим врућим темама говорили су чланови Групације „ЗА СПАС АР“ на конференцији за новинаре, одржаној испред помоћног улаза у зграду општине Аранђеловац.

 

 

 

 

 

 

  (Извор: РТВ „Сунце“, 16. 08. 2019)

 

После конференције за новинаре чланови Групације „ЗА СПАС АР“ обавили су својеврсну инспекцију лошег изгледа екстеријера општинске зграде, на којој нико ништа није радио већ више од 40 година.

Бар да је на овим даскама написано: „Не прилази општинској згради! Опасно по живот!“

МИСИЈА: Стално указивање на догађаје и личности - значајне за историју и културу народа средишњег дела Шумадије, уз представљање и тумачење садашњих друштвених прилика, а све ради бољег живота у будућности