среда, 21 фебруар 2024

После девет и по година завршен стечај аранђеловачког„Станком Стандарда“

Део из решења у коме је наведено укупно 73 повериоца - 69 физичких лица и четири правна лица (Извор: „Службени гласник Републике Србије, број: 58, од 16. августа 2019)

ДТ

У „Службеном гласнику РС“, број: 58, од 16. августа 2019. године, објављено је решење Привредног суда у Крагујевцу о окончању стечајног поступка, који је почео 1. фебруара 2010, над стечајном масом стечајног дужника Предузеће за изградњу грађевинских објеката „Станком Стандард“ а. д. Аранђеловац.

После скоро једне деценије завршена је стечајна агонија предузећа које је 70-их и 80-их година година прошлог века изградило бројне јавне и скоро све стамбене зграде у Аранђеловцу. Почетком 90-их година обављено је пословно повезивање „Стандарда“ и „Станкома“ у власништву Живадина Михајловића, познатијег као Жика Муштикла, у то време једног од најзначајнијих градитеља у Београду, који је био близак режиму Слободана Милошевића. Очекивало се да ће Жика, који је рођен у Липовцу где је на свом имању изградио и кућу каква је и доликовала његовом тадашњем имиџу, унапредити и пословање „Стандарда“. Некако је „Станком Стандард“ преживео кризне 90-године, али је већ на почетку 2000. године, 1. фебруара, почео поступак стечаја пред Привредним судом у Крагујевцу (1. Ст. број 42/2010).

Извод са Портала Судова Републике Србије (Извор: https://tpson.portal.sud.rs/tpprvs/, од 26. августа 2019)

 

Од подношења предлог за покретање стечајног поступка, за износ обавеза према повериоцима од 118. 119. 272, 18 динара, до окончања стечајног поступка у протеклих девет и по година било је укупно 568 разноразних поступања пред Привредним судом у Крагујевцу. Почев од разних поднесака и процесних решења, рочишта, закључака стечајног судије и достављања доказа о плаћеним таксама, уз учешће неколико адвоката. Повереник стечајног управника Агенције за лиценцирање стечајних управника у Београду била је Соња Веселиновић, из Јагодине.

Поступак стечаја над стечајним дужником је завршен 22. 12. 2007. године и настављен над стечајном масом стечајног дужника Предузећа за изградњу грађевинских објеката „Станком Стандард“ а. д. Аранђеловац. У поступку над стечајном масом утврђена су укупна потраживања у износу од 90. 193. 342, 96 динара, од којих је у завршној фази стечаја евидентирано 81. 765. 664, 43 динара. У стечајној маси било је довољно новца за намирење поверилаца стечајне масе трећег исплатног реда у износу од 3. 803. 819, 22 динара, што представља само 4, 6520 одсто.

Повериоцима је исплаћени тек скоро сваки 20. динар и то номиналног потраживања, без икаквих припадајућих камата. Највећи износи уплаћени су Пореској управи у Аранђеловцу (1. 458. 460, 70 динара) и Фонду за развој Републике Србије (323. 129, 62 динара). Физичким лицима углавном су исплаћени износи око 20 хиљада динара, најнижи износ је 5. 612, 92 динара, а највиши 245. 621, 23 динара. За трошкове стечајног поступка и обавеза стечајне масе одвојена су средства од 71. 897, 77 динара.

МИСИЈА: Стално указивање на догађаје и личности - значајне за историју и културу народа средишњег дела Шумадије, уз представљање и тумачење садашњих друштвених прилика, а све ради бољег живота у будућности

ИМПРЕСУМ

Назив медија: Е СТВАРНОСТ. Решење АПР Регистар медија: БМ 30/2018, од 17.01.2018. Издавач медија: Драган Тодоровић, предузетник Издавачка делатност Стварност Аранђеловац. Матични број издавача медија: 62835842. Језик на коме медиј излази: српски. Врста писма медија: ћирилица. Формат медија: Самостална електронска издања Интернет портали. Главни уредник медија: мр Драган Тодоровић. Седиште издавача медија: Кнеза Михаила 33е/2, 34300 Аранђеловац. Телефон: 034/710 350, 063/686 364. Е-ПОШТА: casopisstvarnost@gmail.com. Интернет адреса: www.stvanost.rs. Редакција: мр Драган Тодоровић, Љиљана Стојановић, Драгољуб Јанојлић, Мирослав Живановић, Драгован Лазаревић, Здравко Јањевић, Дејан Комненовић и Анђелка Тодоровић.