субота, 03 децембар 2022

Ајшина писма

 

https://issuu.com/stvarnost/docs/mara_rueg_petrovic_ajsina_pisma_slo

 

МИСИЈА: Стално указивање на догађаје и личности - значајне за историју и културу народа средишњег дела Шумадије, уз представљање и тумачење садашњих друштвених прилика, а све ради бољег живота у будућности