субота, 03 децембар 2022

Пешачење ради здравља и културе

 

https://issuu.com/stvarnost/docs/pe_a_enje_radi_zdravlja_i_kulture

 

МИСИЈА: Стално указивање на догађаје и личности - значајне за историју и културу народа средишњег дела Шумадије, уз представљање и тумачење садашњих друштвених прилика, а све ради бољег живота у будућности