субота, 03 децембар 2022

Акциони план за боље сутра

ДЕСЕТ ПОГЛЕДА ПРОФЕСОРА ВЛАДИЦЕ ЦВЕТКОЦИЋА НА ВИСОКО ОБРАЗАВАЊЕ

Почетком ове године светлост дана је угледала као самиздат књига Десет погледа на високо образовање у Србији академика Владице Цветковића, професора Рударско-геолошког факултета у Београду.


Поређана у десет поглавља (Наставници, Студенти, Финансирање, Избори, Докторати, Интереси, Квалитет, Приоритети, Реформа и Будућност) књига је збирка текстова од којих неке Цветковић објављивао у писаним медијима о систему високог образовања у Србији.


Када се зна да студенти чине око четири одсто укупне популације Србије, и каква је њихова улога и значај (високо образовање у Србији почива на 18 универзитета „умрежених“ у 124 факултета похађа их више од 213.000 студената) и 65 високих школа струковних студија и пет високих школа академских  студија (на којима студира 48.640 студената), онда је од пресудног значаја како „дише“ систем високошколског образовања и како га унапредити.


Посебно интересовање за ову област Цветковића је испољавао када је био продекан (од 2006-2009), касније и декан Рударско-геолошког фкултета у Београду (2009-2012).


Још потпуније сагледавања система високог образовања указало му се од 2013. до 2017. године када је именован за председника Тима стручњака за праћење реформе високог образовања у Србији.


Аутор указује на највеће проблеме високог обратовања, анализира његове слабости и нуди решења.


У завршном делу књиге Цветковић каже: „Нема чарбног штапића, нема брзих и лаганих решења и нема у Србији још увек довољно храбрих политичара. Са овим последњим ставом се треба  и помирити,вероватно их још дуго неће ни бити. Пошто мислим да будућност можемо да обезбедимо само ми који радимо у нашем високом образовању, ову књигу завршавам предлозима које ми сами можемо да спроведемо у дело. То је мој лични преднацрт  акционог плана за боље сутра.“


М. Живановић

МИСИЈА: Стално указивање на догађаје и личности - значајне за историју и културу народа средишњег дела Шумадије, уз представљање и тумачење садашњих друштвених прилика, а све ради бољег живота у будућности