понедељак, 29 мај 2023

Кривична пријава због девастирања Венчаца

ДТ

Удружење „Павле Бакић“ у Аранђеловцу поднело је 2. августа 2019. кривичну пријаву због девастирања Венчаца, у следећем тексту:

„Подносимо кривичну пријаву против НН починилаца, који су у дужем временском периоду, чињењем или нечињењем, оквирно од 2005 – 2019. године, у великој мери оштетили, појединачно или удружено, природно богатство – рудна лежишта белог мермера, археолошка налазишта, биљни и животињски свет на Венчацу, а у свему у складу са чланом 260. Кривичног законика Републике Србије и других позитивних прописа у области заштите животне средине Републике Србије.

Отклањање појединих последица је већ немогуће – на пример за напрснућа и пукотине мермерних руда на целој планини Венчац, као последицу неконтролисаног минирања (због чега се већ две године ни један власник рудокопа не бави вађењем мермерних блокова), затим за уништена археолошка налазишта – некрополе старих Римљана на врху Венчаца и испуцале куће мештана Брезовца и Бање, док ће отклањање других последица (рекултивација напуштених копова, формирање слоја земље и сађење дрвећа и других биљака) трајати деценијама, а најгоре од свега је што нико ништа није ни започео у том смислу.

Написали смо да пријаву подносимо против НН починилаца, јер немамо званичан податак о правним и физичким лицима која експлоатишу мермер на Венчацу, као ни о свим државним органима, који су својим чињењем или нечињењем допринели катастрофалном стању животне средине на Венчацу: од општинских, регионалних и републичких органа који су надлежни да примењују и контролишу примењивање позитивних законских прописа, преко завода за заштиту споменика природе и културе, до ресорних министарстава и инспекција. Од Вас очекујемо да утврдите степен одговорности за сваки орган, установу и завод појединачно.“

О предузетим мерама од стране Зорана Ивановића, основног јавног тужиоца у Аранђеловцу, као и о свему у вези са овом кривичном пријавом обавештаваћемо Вас на овом порталу.

МИСИЈА: Стално указивање на догађаје и личности - значајне за историју и културу народа средишњег дела Шумадије, уз представљање и тумачење садашњих друштвених прилика, а све ради бољег живота у будућности