петак, 09 децембар 2022

Радован Бранковић био изузетно уважаван

Средином фебруара прошле године породицу, родбину и многобројне пријатеље с неверицом је затекла вест да је у 84. години преминуо Радован Бранковић, пензионисани професор и дугогодишњи директор Више технолошке школе за неметале у Аранђеловцу.

Бранковић је рођен 1934. године у Сопоту код Пирота, где је завршио осмогодишњу школу и гимназију. Дипломирао је у редовном року на Природно-математичком факултету у Београду, на којем је током студија изабран за демонстратора, а 1960. и асистента аналитичке хемије.

Одмах по завршетку студија радио је две године у Индустрији хемијских производа  „Бистрина“у Београду. Потом се запослио у Индустрији „Електропорцелана“ у Аранђеловцу као управник лабораторије у развоју од 1962 - 1963. Упоредо  је предавао  аналитичку, а касније и општу хемију на Вишој технолошкој школи за неметале у Аранђеловцу. За редовног професора ових предмета у ВТШ постављен је школске 1969/70. године. Директор је био два мандата: први од 1964. до 1983. и други од 1991. до 1998. године.

Радован је у оквиру научно-истраживачког рада сарађивао са предузећем „Крагујевац“ за производњу туткала, а у неколико фирми био је саветник. Своје научно-истраживачке радове објављивао је у стручним часописима. Магистрирао је на основу ових радова.

Радован и Драгиња у браку су добили два сина Дарка и Станка.

Радован Бранковић је пензионисан 1999. године и био је изузетно уважаван међу колегама и студентима као угледни педагог и професор.  

М. Живановић

МИСИЈА: Стално указивање на догађаје и личности - значајне за историју и културу народа средишњег дела Шумадије, уз представљање и тумачење садашњих друштвених прилика, а све ради бољег живота у будућности