петак, 07 октобар 2022

Одговор Драгана Тодоровића на обавештење Златка Јовановића новог председника суда у Аранђеловцу

еС

На захтев Високог савета судства, од 3. октобра 2019. и Врховног касационог суда, од 18. октобра 2019. Златко Јовановић је 13. новембра 2019. написао обавештење у вези представке тужиоца Драгана Тодоровића (у парничном спору против Бојана Радовића, председника општине Аранђеловац), којом је 26. септембра 2019. указано на незаконито доношење решења о изузећу судије Надежде Симић, која је још 15. маја 2019. одлучила да усвоји тужбу Драгана Тодоровића, а која је поднета 24. јула 2018. године.

О чудним стварима у овом судском спору, као и о кривичном спору код поступајућег судије Глигора Сворцана (такође по тужби Драгана Тодоровића против председника општине, за наношење увреда и нарушавање угледа на ванредној седници СО Аранђеловац, одржане 11. јула 2018. године), који је и потписао решење о изузећу судије Надежде Симић, већ смо писали на нашем Интернет порталу „еСтварност“.

Необичне околности и даље прате наведене судске спорове. Како би читаоци портала имали комплетну информацију, најпре објављујемо обавештење Златка Јовановића, који је вршилац функције председника Основног суда у Аранђеловцу од 29. октобра ове године (претходна председница Вера Јевтић је у пензији):

Loading...

Факсимил обавештења Златка Јовановића, председника Основног суда у Аранђеловцу

 

Ево и одговора Драгана Тодоровића од 28. новембра 2019. године:

Loading...

Факсимил одовора Драгана Тодоровића, од 28. новембра 2019. године, на обавештење Златка Јовановића, председника Основног суда у Аранђеловцу

 

Због великог интересовања читалаца Интернет портала „еСтварност“ о току парничног и кривичног поступка Драгана Тодоровића против Бојана Радовића, председника општине, правовремено ћемо Вас извештавати о току поступка и свим новим моментима. Поготово у вези скандалозног решења, јединственог у историји српског правосуђа, о изузећу судије Надежде Симић, од 17. септембра 2019. године.

МИСИЈА: Стално указивање на догађаје и личности - значајне за историју и културу народа средишњег дела Шумадије, уз представљање и тумачење садашњих друштвених прилика, а све ради бољег живота у будућности