понедељак, 27 март 2023

Запосленост и зараде у Аранђеловцу

Стефан Ракоњац

Прошле године у општини Аранђеловац евидентирано је 11.652 запослених.

Међутим, према статистичким показатељима било је укупно запослених 13.112 Аранђеловчана (30 одсто од укупног броја становника), од којих 1.460 радно место има ван подручја општине Аранђеловац. Просечна зарада, без пореза и доприноса (нето), износила је 48.469 динара. Иначе, 2019. године било је 3.860 незапослених грађана или 8,9 одсто.

Извор: РЗС, Запосленост и зараде

 

На следећем графикону можемо видети износ просечних зарада, без пореза и доприноса (нето зарада), у протекле три године. Приметан је узлазни тренд, јер је 2017. године просечна зарада била 41.816 динара, 2018. године 44.672 док је протекле године достигла 48.469 динара.

Извор: РЗС – Просечне зараде без пореза и доприноса, 2017 – 2019 (РСД)

 

На наредном графикону види се упоредни однос запослених према општини рада према броју запослених према општини пребивалишта.

Извор: РЗС – Регистровани запослени, 2017 – 2019.

 

Када погледамо однос незапослених жена и мушкараца примеђујемо знатно већи број незапослених жена у све три посматране године.


Извор: РЗС – Регистровани незапослени према полу, 2017 – 2019.

Присутан је и тренд смањења броја незапослених у евиденцији Националне службе запошљавања у Аранђеловцу, а разлозима ћемо се бавити у наредним текстовима на Интернет порталу „еСтварност“.

МИСИЈА: Стално указивање на догађаје и личности - значајне за историју и културу народа средишњег дела Шумадије, уз представљање и тумачење садашњих друштвених прилика, а све ради бољег живота у будућности