четвртак, 18 јул 2024

Венчац „без врха“

Факсимил рубрике „Међу нама“, објављене у „Политици“ 18. септембра 2018. године

Приредио: ДТ

На данашњи дан, пре годину дана, у „Политици“ (рубрика „Међу нама“) је објављен текст Венчац „без врха“, који је написао Душан Рашковић, апсолвент историје на Филозофском факултету у Београду.

Редакција Интернет портала „еСтварност“ жели да оствари контакт са Душаном Рашковићем, па молимо све читаоце да нам у томе помогну, уколико познају господина Рашковића.

Ево и данас актуелног текста Венчац „без врха“:

Планина Венчац 658 метара надморске висине позната је по венчачком белом мермеру. За све читаоце који су је видели, то је источни од два пошумљена виса, који наткриљују град Аранђеловац. Венчац крије неколико археолошких локалитета (Дворине – остатак задужбине доскора непознате властелинске породице из касног средњег века, две Градине) и манастир Венчац.

Тројица нас пошли смо у августу из Београда, са намером да посетимо ову планину. Испоставило се да је далеко мање приступачна него што делује у овом питомом шумадијском пејзажу. Путеви су се заустављали пред каменоломима и даље није дозвољен приступ неовлашћеним особама. Међутим, пронашли смо манастир. Упитали смо монаха да ли постоји пут до врха.

Показао нам је пут и упозорио нас је да је на врху отворен каменолом. Попели смо се на врх, до бетонског стуба са натписом „Врх Венчаца“, који стоји на ћошку између две литице, тако да је од овог узвишења остала само четвртина.

Каменолом је нарушио природни амбијент, који видимо са путева и оближњих планина, из блиских и удаљених тачака Србије. Осим тога, планина је природно добро у којем треба да ужива и да га користи народ. Туризам доноси приходе, а Венчац има шта да понуди. Овако „окрњен“ неће бити привлачан за будуће туристе. Још има времена да се штета поправи, ако се заустави експлоатација мермера на овом делу планине.

Душан Рашковић,
апсолвент историје на Филозофском
факултету у Београду

МИСИЈА: Стално указивање на догађаје и личности - значајне за историју и културу народа средишњег дела Шумадије, уз представљање и тумачење садашњих друштвених прилика, а све ради бољег живота у будућности

ИМПРЕСУМ

Назив медија: Е СТВАРНОСТ. Решење АПР Регистар медија: БМ 30/2018, од 17.01.2018. Издавач медија: Драган Тодоровић, предузетник Издавачка делатност Стварност Аранђеловац. Матични број издавача медија: 62835842. Језик на коме медиј излази: српски. Врста писма медија: ћирилица. Формат медија: Самостална електронска издања Интернет портали. Главни уредник медија: мр Драган Тодоровић. Седиште издавача медија: Кнеза Михаила 33е/2, 34300 Аранђеловац. Телефон: 034/710 350, 063/686 364. Е-ПОШТА: casopisstvarnost@gmail.com. Интернет адреса: www.stvanost.rs. Редакција: мр Драган Тодоровић, Љиљана Стојановић, Драгољуб Јанојлић, Мирослав Живановић, Драгован Лазаревић, Здравко Јањевић, Дејан Комненовић и Анђелка Тодоровић.