субота, 23 септембар 2023

Поверење истом тиму

Поверење истом тиму

РЕДОВНИ ИЗБОРИ У САНУ

На радовним изборима у Српској академији наука и уметности одржаној 4. априла ове године поверење поново указано истом руководству.


Академик Владимир С. Костић, досадашњи председник Српеке академије наука и уметности поново је изабран на ову функцију гласовима 97 од 112 академика и дописних чланова који су гласали.


Аранђеловчанину Зорану В. Поповићу, признатом стручњаку техничке физике, гласовима 101 академика продужен је мандат на још четири године за потпредседника из редова чланова за природне науке (Одељење за математику, физику и гео-науке, Одељење хемијских и биолошких наука, Одељење техничких наука и Одељење медицинских наука).


Академик Љубомир Максимовић поновну подршку за друштвене науке дало је 98 академика за потпредседника САНУ из редова Одељења језика и књижевности, Одељења друштвених наука, Одељења историјских наука и Одељења ликовне и музичке уметности.


За генералног секретара најзначајније научне и културне установа изабран је академик Марко Анђелковић.

М. Живановић

МИСИЈА: Стално указивање на догађаје и личности - значајне за историју и културу народа средишњег дела Шумадије, уз представљање и тумачење садашњих друштвених прилика, а све ради бољег живота у будућности