субота, 02 март 2024

Општина гради стазе у парку Буковичке бање без грађевинске дозволе

Факсимил дела дописа Јелене Стризовић, руководиоца Одељења за урбанизам општине Аранђеловац, од 2. децембра 2019. године

ДТ

На мејл Интернет портала „еСтварност“ данас је преко апликације wetransfer из општине Аранђеловац достављена скенирана документација, величине 113 мегабајта, у вези актуелне изградње стаза у парку Буковичке бање. Документацију је наш портал тражио у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја 24. новембра ове године.

Захтев за добијање одређених докумената смо објавили на нашем Интернет порталу „еСтварност“, у категорији Туризам, у тексту с насловом „Цела пензија за један квадрат гранитне стазе у парку Буковичке бање“. У том тексту смо коментарисали разне околности поводом уградње цепаног гранита (исправност опредељења за цепани гранит, цена уградње и друго), па Вам препоручујемо да поново прочитате и тај текст, као увод у ову објаву.

Општина Аранђеловац је доставила комплетна документа, и то у формату како су и тражена (скенирана и у електронским фајловима). Нису доставили грађевинску дозволу за извођење радова, јер и не постоји, што је Јелена Стризовић, руководилац Одељења за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Општинске управе општине Аранђеловац јасно и недвосмислено написала 2. децембра ове године у допису Данилу Танасковићу, овлашћеном лицу општине Аранђеловац за информације од јавног значаја, а који смо и ми данас добили. У уводу овог текста објавили смо део тог дописа, а сад погледајте и цео документ:

Loading...

Факсимил дописа Јелене Стризовић, од 2. децембра 2019. године

 

Из обимне документације издвојили смо два документа за објављивање у оквиру овог текста: решење о одобравању извођења радова (грађевинску дозволу) од 11. августа 2016. године (после којих није више ни било одобрених грађевинских дозвола, па ни за актуелне радове у парку Буковичке бање, на Звездари) и закључак о одбацивању захтева (за издавање измене решења од 2016, како би била обухваћена већа површина стаза за реконстркцију) од 22. новембра 2018. године. Оба документа су урађена у Одељењу за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове.

У решењу од 11. августа 2016. године наведено је и следеће: „За крајњу обраду стаза идејним пројектом предложена су три варијантна решења, поплочавање стазе гранитним плочама, бехатон плочама и комбинација гранитних и бехатон плоча“. Очигледно, до сада је примењивана само варијанта гранита, и то цепаног гранита, а целокупан садржај тог решења погледајте овде:

Loading...

Факсимил решења (грађевинске дозволе) од 11. августа 2016. године

 

У прилогу наведеног решења био је и Идејни пројекат за реконструкцију стаза и парковског мобилијара са расветом за Споменик природе „Парк Буковичке бање у Аранђеловцу“, који је урађен јула 2016. у Самосталној пројектантско-извођачкој радњи „Хидротерминг“ у Аранђеловцу, у власништву Слободана Ђаковића, дипломираног инжењера грађевине.

Решење из 2016. године односило се на укупну површину стаза од 7.962,7 м2, а после две године идејни пројекат „Хидротерминга“ је обухватио укупно 14.967 м2, што је представљало повећање за 7.004,3 м2, односно двоструко више. Дакле, толико се општинским буџетским арачлијама „допало“ постављање гранита, да је и „Хидротерминг“ удовољио њиховој жељи и увећао површину стаза за реконструкцију за 88 одсто.

Ипак, захтев Јавног комуналног предузећа „Зеленило“, као инвеститора поплочавања стаза у парку, ради измене решења од 2016. године, Одељење за имовинско-правне односе, грађевинарство и стамбено-комуналне послове општне Аранђеловац није прихватило, па је 22. новембра 2018. године усвојен следећи Закључак о одбацивању захтева:

Loading...

Факсимил закључка од 22. новембра 2018. године

 

Стручна лица у Одељењу за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Општинске управе општине Аранђеловац нису хтела да струку, као и годинама стицано знање и искуство, баце под ноге, па су зато и усвојили закључак од 22. новембра 2018. године. Наравно, решење од 2016. године су одобрили зато што је „Хидротерминг“ тад уважио параметре из пројекта уређења парка Буковичке бање, који су априла 2000. године урадили стручњаци реномираног Института „Кирило Савић“ у Београду.

Узалудно су послушници општинских арачлија покушали да „легализују“ додатну могућност радова на још 7.004,3 м2 (88 одсто више од површина стаза предвиђених пројектном документацијом Института „Кирило Савић“) – часни људи у Одељењу за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове то им нису омогућили. А да ли ће то све тако задуго и остати – уверићемо се у будућим данима.

Посебна тема је израда плана детаљне регулације парка Буковичке бање, који би требало да представља и основ за добијање грађевинских дозвола. „Општински љубитељи гранита“ су све време док су у Заводу за урбанизам у Нишу израђивали урбанистички план парка (2016-2018) – правили опструкцију и терали по своме – постављајући гранит на стазе и садећи дрвеће. Да ли ће из Завода за урбанизам у Крагујевцу гледати кроз прсте на сва ова дешавања и легализовати повећање постојеће мреже и габарита стаза и толерисати све радове који су рађени без урбанистичког, односно законског основа?

У међувремену, Завод за заштиту природе је већ одступио од мишљења од 29. јула 2016. године: „Реконструкција се мора извршити у постојећим габаритима стаза, а постојећу мрежу стаза не повећавати“ (у решењу општине из 2016. године зато је и била наведена површина парка за реконструкцију стаза од седам хектара). Наиме, у образложењу решења Завода за заштиту природе од 2. октобра 2019. године пласирана је сасвим друга прича: „На основу достављеног захтева и пратеће документације подносиоца захтева, утврђено је да је предмет пројекта реконструкција стаза и тргова са парковским мобилијаром и хидротехничком инфраструктуром СП „Парк Буковичке бање“, који обухвата површину око 15 ха“. Дакле, са седам хектара превиђених за реконструкцију стаза већ је у том мишљењу Завода „легализовано“ 15 хектара парковске површине.

Уколико желите и сами да анализирате документацију која је данас достављена Интернет порталу „еСтварност“ достављамо Вам следећи линк:

https://drive.google.com/drive/folders/1qd2qW0bT_3FMlFkwY1L5POWjbPI74889?usp=sharing

Иначе, извођење грађевинских радова без грађевинске дозволе (решења о одобрењу извођења радова) предвђено је као кривично дело, у члану 2019а Кривичног законика Републике Србије:

Građenje bez građevinske dozvole

Član 219a

(1) Lice koje je izvođač radova ili odgovorno lice u pravnom licu koje je izvođač radova na objektu koji se gradi, odnosno koje izvodi radove na rekonstrukciji postojećeg objekta, bez građevinske dozvole,
kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.
(2) Lice koje je investitor ili odgovorno lice u pravnom licu koje je investitor objekta koji se gradi bez građevinske dozvole,
kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.
(3) Kada je izdato rešenje o obustavi radova, a lice iz st. 1. i 2. ovog člana nastavi započetu gradnju,
učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina i novčanom kaznom.
(4) Lice koje je kao odgovorni projektant, odnosno vršilac tehničke kontrole, suprotno propisima potpisalo konačan izveštaj o izvršenoj kontroli, kojim se konstatuje da na glavni projekat nema primedbi ili suprotno propisima stavilo pečat na glavni projekat da se projekat prihvata, ili suprotno propisima dalo izjavu kojom potvrđuje da je glavni projekat urađen u skladu sa lokacijskom dozvolom,
kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.

 

Интернет портал „еСтварност“ данас је доставио општини Аранђеловац и нови захтев за добијање информација од јавног значаја у следећем тексту:

Zahtev za dobijanje informacija/dokumenta od javnog značaja

Dragan Todorović <Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.>

17:46 (пре 0 минута)        

коме Sekretar

Poštovani,

U skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Službeni glasnik RS", broj 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) tražim u ime Internet portala "eStvarnost" da meni, Draganu Todrovoviću, iz Aranđelovca, Vojvode Stepe 16/28, na mejl: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. organ vlasti Opština Aranđelovac - Opštinska uprava opštine Aranđelovac dostavi sledeće informacije, odnosno odgovore na sledeća pitanja:

1. Da li je Odeljenju za inspekcijske poslove Opštinske uprave opštine Aranđelovac poznato da se u parku Bukovičke banje, na delu parka s nazivom Zvezdara, počev od polovine novembra ove godine izvode građevinski radovi na izgradnji staza broj 2 i 9 bez građevinske dozvole?
2. Da li je građevinski inspektor Odeljenja za inspekcijske poslove izlazio na lice mesta i da li je doneto rešenje o obustavi nelegalnih radova?
U slučaju da je građevinski inspektor doneo rešenje o obustavi izvedenih radova tražim da mi na mejl: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. bude dostavljeno skenirano rešenje.
3. Da li su Opštinski javni pravobranilac i Osnovno javno tužilaštvo preduzeli mere radi zaštite interesa opštine Aranđelovac, odnosno radi otkrivanja počinilaca krivičnog dela građenje bez građevinske dozvole, koje je predviđeno članom 219a Krivičnog zakonika Republike Srbije?

U slučaju da su Opštinski javni pravobranilac i Osnovno javno tužilaštvo preduzeli određene radnje/dostavili određena dokumenta, tražim da mi na mejl: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. budu dostavljena skenirana dokumenta.

Pozdrav,

Поштовани читаоци Интернет портала „еСтварност“, о свим новим сазнањима о овој теми, која годинама привлачи велику пажњу јавности, правовремено ћемо Вас обавештавати.

МИСИЈА: Стално указивање на догађаје и личности - значајне за историју и културу народа средишњег дела Шумадије, уз представљање и тумачење садашњих друштвених прилика, а све ради бољег живота у будућности

ИМПРЕСУМ

Назив медија: Е СТВАРНОСТ. Решење АПР Регистар медија: БМ 30/2018, од 17.01.2018. Издавач медија: Драган Тодоровић, предузетник Издавачка делатност Стварност Аранђеловац. Матични број издавача медија: 62835842. Језик на коме медиј излази: српски. Врста писма медија: ћирилица. Формат медија: Самостална електронска издања Интернет портали. Главни уредник медија: мр Драган Тодоровић. Седиште издавача медија: Кнеза Михаила 33е/2, 34300 Аранђеловац. Телефон: 034/710 350, 063/686 364. Е-ПОШТА: casopisstvarnost@gmail.com. Интернет адреса: www.stvanost.rs. Редакција: мр Драган Тодоровић, Љиљана Стојановић, Драгољуб Јанојлић, Мирослав Живановић, Драгован Лазаревић, Здравко Јањевић, Дејан Комненовић и Анђелка Тодоровић.